دانلود کتاب

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی- فارسی کتاب

your ads
your ads
your ads
/>
1 2 3 4 5

خرید کتاب الکترونیکی

دانلود کتاب محکوم شدگان

 نام کتاب: محکوم شدگان
 ناشر:فارسی کتاب
 نویسنده: لئونید آندریف
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۱۳۰ حجم: mb1.24
توضیح مختصر: 


کتاب محکوم شدگان

وَ

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۶ شهریور ۱۳۹۱ و 1,183 views

دانلود کتاب ریشه های آسمان

 نام کتاب: ریشه های آسمان
 ناشر: نشر ثالث
 نویسنده: رومن گاری
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۶۰۴ حجم: mb8.12
توضیح مختصر:
کتاب ریشه های آسمانتب
ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۴ شهریور ۱۳۹۱ و 1,690 views

دانلود کتاب سفر به انتهای شب

 نام کتاب: سفر به انتهای شب
 ناشر: انتشارات علمی
 نویسنده: لویی فردینان سلین
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۵۴۳ حجم: mb22.5
توضیح مختصر:ترجمه فرهاد قبرایی
کتاب سفر به انتهای شب

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۴ شهریور ۱۳۹۱ و 2,743 views

دانلود کتاب شاهزاده خانوم همیشگی

 نام کتاب: شاهزاده خانم همیشگی
 ناشر: انتشارات جویا
 نویسنده: فیلیپا گرگوری
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۴۱۵ حجم: mb4.79
توضیح مختصر:ترجمه ارغوان جولایی
کتاب شاهزاده خانوم همیشگی

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۴ شهریور ۱۳۹۱ و 1,603 views

دانلود کتاب سی دیدار

 نام کتاب: سی دیدار
 ناشر: انتشارات ابن سینا
 نویسنده: پرویز مرزبان
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۱۰۵ حجم: mb1.55
توضیح مختصر:
کتاب30 دیدار

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۴ شهریور ۱۳۹۱ و 1,162 views

دانلود کتاب موجها

 نام کتاب: موجها
 ناشر: نشر افق
 نویسنده:ویرجینیا وولف
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۴۰۳ حجم: mb4.12
توضیح مختصر:
کتاب 30 دیدار

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۴ شهریور ۱۳۹۱ و 1,494 views

دانلود کتاب تبریز مه آلود|قسمت ۳

 نام کتاب: تبریز مه آلود
 ناشر: انتشارات علمی
 نویسنده: محمد سعید اردوبادی
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۵۰۴ حجم: mb4.71
توضیح مختصر:ترجمه سعید منیری
کتاب تبریز مه آولدتبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی انقلاب مشروطه در اوایل قرن بیستم اتفاق می افتد. عمده تمرکز کتاب شامل وقایع انقلاب مشروطه است و نه داستان اصلی. این رمان در اصل به آذربایجانی نوشته شده است و سپس دو بار به فارسی ترجمه شده یک بار توسط سعید منیری و پس از آن توسط رحیم ریسی نیا. در ترجمه ریسی نیا مترجم روایت داستان را با منابع معتبر تاریخی مقایسه کرده برخی از مطالب کتاب را مورد انتقاد قرار داده. به جز اغراق افراطی تاثیر انقلاب سرخ کمونیستی روسیه بقیه کتاب بیشتر با شواهد تاریخی برابری میکند. اردوبادی همچنین تلاش و نقش معلم آمریکایی مدرسه مموریال تبریز، هوارد باسکرویل، در جنبش های آزادی بخش مردم آذربایجان ایران نادیده گرفته است.وَ

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۳ شهریور ۱۳۹۱ و 1,177 views

دانلود کتاب تبریز مه آلود|قسمت ۲

 نام کتاب: تبریز مه آلود
 ناشر: انتشارات علمی
 نویسنده: محمد سعید اردوبادی
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۵۰۴ حجم: mb4.58
توضیح مختصر:ترجمه سعید منیری
کتاب تبریز مه آولدتبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی انقلاب مشروطه در اوایل قرن بیستم اتفاق می افتد. عمده تمرکز کتاب شامل وقایع انقلاب مشروطه است و نه داستان اصلی. این رمان در اصل به آذربایجانی نوشته شده است و سپس دو بار به فارسی ترجمه شده یک بار توسط سعید منیری و پس از آن توسط رحیم ریسی نیا. در ترجمه ریسی نیا مترجم روایت داستان را با منابع معتبر تاریخی مقایسه کرده برخی از مطالب کتاب را مورد انتقاد قرار داده. به جز اغراق افراطی تاثیر انقلاب سرخ کمونیستی روسیه بقیه کتاب بیشتر با شواهد تاریخی برابری میکند. اردوبادی همچنین تلاش و نقش معلم آمریکایی مدرسه مموریال تبریز، هوارد باسکرویل، در جنبش های آزادی بخش مردم آذربایجان ایران نادیده گرفته است.وَ

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۳ شهریور ۱۳۹۱ و 1,105 views

دانلود کتاب تبریز مه آلود|قسمت ۱

 نام کتاب: تبریز مه آلود
 ناشر: انتشارات علمی
 نویسنده: محمد سعید اردوبادی
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۵۰۴ حجم: mb4.51
توضیح مختصر:ترجمه سعید منیری


کتاب تبریز مه آولد

تبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی انقلاب مشروطه در اوایل قرن بیستم اتفاق می افتد. عمده تمرکز کتاب شامل وقایع انقلاب مشروطه است و نه داستان اصلی. این رمان در اصل به آذربایجانی نوشته شده است و سپس دو بار به فارسی ترجمه شده یک بار توسط سعید منیری و پس از آن توسط رحیم ریسی نیا. در ترجمه ریسی نیا مترجم روایت داستان را با منابع معتبر تاریخی مقایسه کرده برخی از مطالب کتاب را مورد انتقاد قرار داده. به جز اغراق افراطی تاثیر انقلاب سرخ کمونیستی روسیه بقیه کتاب بیشتر با شواهد تاریخی برابری میکند. اردوبادی همچنین تلاش و نقش معلم آمریکایی مدرسه مموریال تبریز، هوارد باسکرویل، در جنبش های آزادی بخش مردم آذربایجان ایران نادیده گرفته است.

وَ

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۲ شهریور ۱۳۹۱ و 1,156 views

دانلود کتاب تبریز مه آلود|قسمت ۴

 نام کتاب: تبریز مه آلود
 ناشر: انتشارات علمی
 نویسنده: محمد سعید اردوبادی
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۵۰۴ حجم: mb4.84
توضیح مختصر:ترجمه سعید منیری
کتاب تبریز مه آولدتبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی انقلاب مشروطه در اوایل قرن بیستم اتفاق می افتد. عمده تمرکز کتاب شامل وقایع انقلاب مشروطه است و نه داستان اصلی. این رمان در اصل به آذربایجانی نوشته شده است و سپس دو بار به فارسی ترجمه شده یک بار توسط سعید منیری و پس از آن توسط رحیم ریسی نیا. در ترجمه ریسی نیا مترجم روایت داستان را با منابع معتبر تاریخی مقایسه کرده برخی از مطالب کتاب را مورد انتقاد قرار داده. به جز اغراق افراطی تاثیر انقلاب سرخ کمونیستی روسیه بقیه کتاب بیشتر با شواهد تاریخی برابری میکند. اردوبادی همچنین تلاش و نقش معلم آمریکایی مدرسه مموریال تبریز، هوارد باسکرویل، در جنبش های آزادی بخش مردم آذربایجان ایران نادیده گرفته است.

وَ

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۲ شهریور ۱۳۹۱ و 1,705 views

دانلود کتاب رستاخیز

 نام کتاب: رستاخیز
 ناشر: دنیای نو
 نویسنده: لئو تولستوی
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۶۳۹ حجم: mb7.55
توضیح مختصر:ترجمه محمد مجلسی


کتاب رستاخیز

جوانی اصیل زاده و اشرافی، عاشق ندیمه زیبا و جوان عمه هایش می شود و دامن وی را لکه دار می کند.ندیمه جوان به عالم فساد و فحشا سقوط می کند و سال های متمادی برای تأمین معاش خود، به خودفروشی می پردازد تا اینکه قتلی صورت می گیرد و ندیمه معصوم به عنوان متهم درجه اول در دادگاه حاضر می شود. جوان اصیل زاده که ده سال قبل دامن دختر جوان را لکه دار کرده است، جزو هیأت منصفه است. جوان اصیل زاده وقتی در دادگاه زن جوان را ملاقات کرده و از سرنوشت شوم و دردناک زن جوان آگاه می شود، می فهمد که به دلیل یک لحظه کامجویی او چگونه دختر بی گناهی به مغاک انحطاط و تیرگی سقوط کرده است و در همین لحظه روح او دچار تحول و تغییر ماهیت گشته و برای جبران گناه خود به پا می خیزد ولی آیا می تواند آب رفته را دوباره به جوی باز گرداند و سعادت از دست رفته دختر جوان و نگون بخت را به او بازگرداند.

وَ

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۱ شهریور ۱۳۹۱ و 4,085 views

دانلود کتاب نادر پسر شمشیر

 نام کتاب: نادر پسر شمشیر
 ناشر:پارسه
 نویسنده: نورالله لارودی
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۳۰۸ حجم: mb5.44
توضیح مختصر:


کتاب نادر

وَ

 

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۱ شهریور ۱۳۹۱ و 1,902 views

دانلود کتاب میرزا

 نام کتاب: میرزا
 ناشر: انتشارات نگاه
 نویسنده: بزرگ علوی
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۱۹۵ حجم: mb2.20
توضیح مختصر:


کتاب میرزا

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۱ شهریور ۱۳۹۱ و 1,532 views

دانلود کتاب مه

 نام کتاب: مه
 ناشر: انتشارات مروارید
 نویسنده: میگل د اونامونو  زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۲۶۰ حجم: mb2.95
توضیح مختصر:ترجمه بهناز باقری


کتاب مه

وَ

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۱ شهریور ۱۳۹۱ و 1,076 views

دانلود نمایشنامه کوریولانوس

 نام کتاب: کوریولانوس
 ناشر: فارسی کتاب
 نویسنده: ویلیام شکسپیر
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۱۷۲ حجم: mb2.08
توضیح مختصر:ترجمه علاءالدین پازارگادی


کتاب کوریولانوس

کوریولانوس نمایشنامه‌ای کمتر شناخته شده از شکسپیر است. این داستان‌ای جنگجویانه و هیجان‌آور از قهرمان تبعیدی جنگ روم است که با دشمنانش هم‌پیمان می‌شود تا از مردم شهر خود انتقام بگیرد. یکی از مترجمین این نمایشنامه به زبان فارسی علاءالدین پازارگادی است. کوریولانوس در آخر به دست مادر و همسرش از کار خود پشیمان می‌شود و این دو می‌توانند وی را متوقف کنند. کوریولانوس بسیار بی‌رحم است و از کمک به مردم هنگام قحطی جلوگیری می‌کند و بسیار نزد مردم خود منفور می‌شود.

همچنین فیلم‌ای با اقتباس از این داستان ساخته شده‌است. رالف فینس (فاینز) کارگردانی این اثر را به عهده گرفته و همراه با جان لوگان (خالق فیلمنامه‌های کلاسیکی چون هر یکشنبهٔ کذایی و آخرین سامورایی، هوگو و سوئینی تاد و الخ) کار نگارش فلیمنامه را به پایان رسانده‌است. رالف پیش از این در فیلم هری پاتر نیز بازی کرده و این اولین باری است که پشت دوربین رفته و کارگردانی کرده‌ است.

ارسال توسط mostafadam در فيلم نامه و نمايش نامه در ۱ شهریور ۱۳۹۱ و 1,102 views

دانلود کتاب خسیس

 نام کتاب: خسیس
 ناشر: تهران
 نویسنده: ژان باتیست پوکلن مولیر
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۱۸۹ حجم: mb1.96
توضیح مختصر:ترجمه محمد علی جمالزلده


کتاب خسیس

خسیس از مشهور ترین نمایشنامه های کمدی مولیر، نویسنده ی نامدار فرانسوی، است. مولیر در هیچ یک از آثار خود تصویری زنده تر و جاندار تر و هول انگیز تر از هاراپاگون، قهرمان این نمایشنامه، نپرداخته است. هاراپاگون پیر مرد ربا خوار تنگ چشمی است که پول به ریشه ی جانش بسته است و حرص زشت و نفرت انگیز خویش و بیگانه نمی شناسد و در برابر پول حتی از آبروی خانواده و سعادت فرزند می گذرد، تا آنجا که دخترش را به هر رهگذری که جهازی از او نخواهد به زنی می دهد و با اصرار تمام می خواهد با معشوقه ی پسرش ازدواج کند.
خسیس تصویر غم انگیزی از حرص و آز پایان ناپذیر آدمی است که پرده ای از شوخی و استهزا بر آن کشیده شده است. مولیر در این نمایشنامه، آن چنانکه بعضی پنداشته اند، ارجمندی خانواده و قدر و منزلت پدر را به سخریه نمی گیرد، بلکه مفاسدی را که به تزلزل بنیان خانواده می پیوندد باز می نماید و همه ی مردم خاصه پدران، را از خست و مال دوستی بر حذر می دارد.


 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۱ شهریور ۱۳۹۱ و 1,830 views

دانلود کتاب پدر خوانده و چپ های جوان

 نام کتاب: پدر خوانده و چپ های جوان
 ناشر:نشر نی
 نویسنده: محمد قوچانی
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۲۲۱ حجم: mb2.16
توضیح مختصر: مبارزه برای نقد قدرت دی۷۸ تا خرداد ۷۹


کتاب پدر خوانده

وَ

 

ارسال توسط mostafadam در سياسي در ۱ شهریور ۱۳۹۱ و 1,677 views

دانلود نمایشنامه کالیگولا

 نام کتاب: کالیگولا
 ناشر: کتاب زمان
 نویسنده:آلبرکامو  زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۱۵۰ حجم: mb2
توضیح مختصر:ترجمه ابولحسن نجفی


کتاب کالیگولا

وَ

 

ارسال توسط mostafadam در فيلم نامه و نمايش نامه در ۱ شهریور ۱۳۹۱ و 1,247 views

دانلود کتاب مرگ در ونیز

 نام کتاب: مرگ در ونیز
 ناشر: انتشارات نگاه
 نویسنده: توماس مان
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۱۵۸ حجم: mb1.97
توضیح مختصر: ترجمه حسن نکوروح


کتاب مرگ در ونیز

کتاب مرگ در ونیز اثر توماس مان توسط حسن نکو روح ترجمه شده است ۱٫ ایشان در مقدمه ای که بر ترجمه این کتاب نوشته اند تفسیری از این داستان به دست داده اند. بنا به تفسیر ایشان سفر “فن آشنباخ” به ونیز به طرزی سمبولیستی سفرمرگ است. پسر محبوب یعنی “تاچیو” نیز سمبلی از مرگ می باشد. آشنباخ خود در داستان او را “فئاک” می خواند. این تفسیر کاملا پذیرفتنی است چرا که می توان در اثبات آن شواهدی از خود متن ارائه داد. ما نیز به این تفسیر وفا دار خواهیم ماند مگر آن که یک عنصر دیگر را هم که تقریبا به همان اندازه عنصر مرگ در داستان حائز اهمیت است مورد تاکید قرار خواهیم داد. این جنبه که در تفسیر مترجم چندان به چشم نمی خورد از رهگذار نگاه روان کاونه به متن پیدا می شود. “عشق” عنصری است که همه جا در سراسر رمان هم پای “مرگ” به جلوه گری می پردازد. عشق آشنباخ به نوجوان محبوب یا در باطن، به مرگ. در اندیشه فروید چه نسبتی میان اروس و تاناتوس وجود دارد؟ او در نظریات اخیر خویش لذت را چنین تعریف می کند: امری که موجب کاهش تنش در تن افزار می گردد. این کاهش تنش عبارتست ازدست برداشتن موجود زنده از تلاش برای ارضای نیاز. از طرفی او برای ادامه حیات چاره ای ندارد مگر آن که به تلاش بپردازد. بنا بر این نمی تواند کاهش تنش (لذت) را یکسره تاب آورد و دوباره به کوشش در راه ارضای نیاز خویش می پردازد. این امر نیز چیزی نیست جز افزایش تنش و پذیرا شدن درد و رنج ۲٫ بدین ترتیب از نظر فروید آدمی در دیالکتیکی میان لذت و الم، عشق و مرگ گرفتار آمده است. این وضعیت تراژیک، سرنوشت محتوم آدمی است. نکته جالب توجه این است که چه سان عشق و مرگ در همدگر پیچیده اند و شانه به شانه یکدگر به پیش می تازند. جلوه های چنین دیالکتیکی در آثار ادبی نیز یافت می شود. برای نمونه در ادبیات داستانی عرفانی ما چه بسیار که عاشق در موقعیت فدا کردن وجود خویش در پای معشوق قرار می گیرد. در عرفان اسلامی نیز این امر با آن چه عارفان فنا می خوانند قرابت دارد.

وَ

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۱ شهریور ۱۳۹۱ و 1,217 views

دانلود کتاب جمهوری مقدس

 نام کتاب: جمهوری مقدس
 ناشر: نقش و نگار
 نویسنده: محمد قوچانی
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۳۱۱ حجم: mb2.94
توضیح مختصر: برش هایی از تاریخ جمهوری اسلامی


کتاب جمهوری مقدس

وَ

 

ارسال توسط mostafadam در تاریخی در ۱ شهریور ۱۳۹۱ و 1,564 views

دانلود رمان دهکده ای در آناتولی

 نام کتاب: دهکده ای در آناتولی  ناشر: آستان قدس رضوی
 نویسنده: محمود ماکال
 زبان: فارسی  قالب:PDF صفحات: ۱۸۶ حجم:  Mb 2.14
توضیح مختصر:  ترجمه شده توسط: رضا انزابی نژاد و علی اکبر دیانت


دهکده ای در آناتولی

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,داستان,رمان در ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ و 1,274 views

دانلود کتاب داستایفسکی؛ جدال شک و ایمان

 نام کتاب: داستایفسکی؛ جدال شک و ایمان  ناشر: طرح نو
 نویسنده: ئی ایچ کار
 زبان: فارسی  قالب:PDF صفحات: ۳۳۶ حجم:   Mb 5.3
توضیح مختصر:  ترجمه شده توسط خشایار دیهیمی


رمان داستایفسکی

خشایار دیهیمی متولد تبریز از ویراستاران و مترجمان بنام ایران است که بیش از هشتاد اثر ترجمه دارد و ویراستاری بالغ بر نود کتاب را انجام داده است. از ترجمه هایش می توان به مجموعه کتابهای «نسل قلم»، «فلسفه غرب» و «فلسفه سیاست» و «گفت وگو با مرگ»، «یادداشتهای یک دیوانه»، «دیالکتیک تنهایی» و دهها کتاب دیگر اشاره کرد. «اولویت دموکراسی بر فلسفه» اثر ریچارد رورتی فیلسوف آمریکایی عنوان آخرین ترجمه کتاب اوست که از قرار با استقبال خوبی نیز مواجه شده است.

در شماره ۸۱ هفته نامه شهروند امروز، خود وی می گوید از کودکی به کتاب علاقه داشته و حتی خواندن و نوشتن را قبل از مدرسه رفتن فرا گرفته است.وی دارای مدرک مهندسی شیمی است

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ و 2,049 views

دانلود کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مخصوص آندروید

 نام کتاب: ثواب الاعمال و عقاب الاعمال  ناشر: کانون فرهنگی مصباح
 نویسنده: مرحوم شیخ صدوق (ره)
 زبان:فارسی  قالب:آندروید  نسخه: ۱٫۰  حجم: ۵۵۹ kb


کتاب حکایت های گلستان سعدی

 توضیح مختصر:

 

 ثواب الاعمال و عقاب الاعمال نام کتابی مهم در زمینه اعمال ما انسان ها می باشد که پاداش و عذاب رفتارهای ما را در قالب حدیث آورده است که با خواندن آن به اهمیت این کتاب در مسائل روزمره خود پی میبریم که چگونه رفتار کنیم و چه رفتارهایی را از خودمان دور نمائیم

این کتاب به نوشته مرحوم شیخ صدوق  ره می باشد.

 امکانات نسخه ۱٫۰ :

 – دارا بودن ۳۰ موضوع از موضوعات این کتاب
 – محیطی زیبا و کارپسند
 – فونت خوانا و زیبا جهت مطالعه بهتر
 – انیمیشن خوب در هنگام ورق زدن صفحات دیگر
 – نمایش ساعت و صفحات باقی مانده
 – ذخیره شدن آخرین صفحه نمایش داده شده
 – جلوگیری از خاموش شدن صفحه در هنگام مطالعه
 – قابل تغییر به پس زمینه روز و شب
 – تنظیمات کاربری جهت سهولت در خواندن
 – آپدیت به صورت منظم و هفتگی

  دوستانی که با هر گونه مشکل در اجرای برنامه مواجه می شوند در قسمت نظرات اعلام نمایند تا در نسخه های بعدی برنامه رفع گردد.

  نکته : قبل از نصب نسخه جدید لطفا جهت عدم به وجود آمدن مشکل ، نسخه قبلی را از گوشی خود حذف نمائید!


 

ارسال توسط mesbah در کتاب های مخصوص آندروید در ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ و 3,846 views

دانلود کتاب حکایت های گلستان سعدی مخصوص آندروید

 نام کتاب: حکایت های گلستان سعدی  ناشر: کانون فرهنگی مصباح
 نویسنده: محمد محمدی اشتهاردی
 زبان:فارسی  قالب:آندروید  نسخه: ۱٫۰  حجم: ۷۶۰ kb


کتاب حکایت های گلستان سعدی

 توضیح مختصر:

 کتاب حکایت های گلستان سعدی که با قلمی روان نوشته شده است حاوی مطالب مفید و پندآموز می باشد

 در این کتاب حکایات به صورت شعر و داستان بیان شده است که می توان با مطالعه آن به داستان های شیرین گلستان سعدی پی برد

این اثر که توسط استاد توانا، حجه الاسلام محمدى اشتهاردى به رشته تحریر در آمده است ، کوششى است در جهت همگانى کردن استفاده از این گنجینه گرانبها از معارف و حکم و شناسایى جهانى که استاد سخن سعدى (علیه الرحمه ) در ترسیم آن به بهترین نحو و با ایجازى حیرت آور دست یازید. با تشکر از الطاف و زحمات گرانقدر ایشان و امید به اینکه جوانان عزیز را به کار آید و ره پویندگان را، توان بیفزاید.

امکانات نسخه ۱٫۰ :

 – باب اول کتاب شامل ۴۲ داستان و حکایت ها
 – محیطی زیبا و کارپسند
 – فونت خوانا و زیبا جهت مطالعه بهتر
 – انیمیشن خوب در هنگام ورق زدن صفحات دیگر
 – نمایش ساعت و صفحات باقی مانده
 – ذخیره شدن آخرین صفحه نمایش داده شده
 – جلوگیری از خاموش شدن صفحه در هنگام مطالعه
 – قابل تغییر به پس زمینه روز و شب
 – تنظیمات کاربری جهت سهولت در خواندن
 – آپدیت به صورت منظم و هفتگی

  دوستانی که با هر گونه مشکل در اجرای برنامه مواجه می شوند در قسمت نظرات اعلام نمایند تا در نسخه های بعدی برنامه رفع گردد.

  نکته : قبل از نصب نسخه جدید لطفا جهت عدم به وجود آمدن مشکل ، نسخه قبلی را از گوشی خود حذف نمائید!


 

ارسال توسط mesbah در کتاب های مخصوص آندروید در ۲۸ مرداد ۱۳۹۱ و 5,378 views

دانلود مجله الکترونیکی دانش شماره چهاردهم

 نام کتاب: مجله الکترونیکی دانش شماره چهاردهم
 ناشر: مجله الکترونیکی دانش
 نویسنده: مجله دانش
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۳۷ حجم: Mb 9.07
توضیح مختصر: 


موضوعات: اخبار دانش، تازه های آی تی، تکنولوژی و فناوری

برخی از عناوین شماره چهاردهم مجله الکترونیکی دانش:
پزشکی: شناخت سلولهای بنیادی و نقش آن در درمان سرطان
پزشکی: قرص از نوع دیجیتالی!!!
نجوم: مریخ نورد کنجکاوی با موفقیت بر روی مریخ نشست
نجوم: طلوع سه بعدی زمین
تکنولوژی: اسپیکر بلوتوثی ضد آب
تکنولوژی: ساخت کیف خورشیدی برای تصفیه آب
اخبار داخلی: ایجاد پنج آزمایشگاه ملی در دانشگاه آزاد
طبیعت: از استیک زنده تا ماهی نا بینا
نوت بوک و تبلت: ۷۰ درصد بازار تبلت چین در اختیار آی پد
نوت بوک و تبلت: آغاز فروش تبلت سرفیس
آی تی: دردسر جدید فیس بوک
آی تی: افزایش قیمت نفت توسط توییتر
پرونده ویژه: بررسی فناوری های المپیک ۲۰۱۲ لندن
امنیت: ۷ آنتی ویروس برتر برای ویندوز ۸
سخت افزار: مانیتور ۲۷ اینچی جدید AOC
معرفی سایت: معرفی و مصاحبه اختصاصی وبسایت ایران گراند
بازی: قهرمان تازه وارد؟؟؟
بازی: پرندگان خشمگین ….. شما هم؟؟؟؟؟
فناوری دیجیتال: گاو صندوق دیجیتال
فناوری دیجیتال: انتقال اطلاعات از فلش به فلش
موبایل: اچ تی سی ۵۰ درصد از سهام بیتز را پس داد
موبایل: احتمال معرفی گلگسی نوت ۲ در ۲۵ مردادماه
موبایل: عرضه تلفن هوشمند فیس بوک با همکاری اچ تی سی تا سال ۲۰۱۳
سرگرمی: تصویر برجسته (استریوگرام)
سرگرمی: تصویر مفهومی

و …

ارسال توسط mostafadam در مجلات و نشریات,مجله دانش در ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ و 1,005 views
صفحه 9 از 68« بعدی...567891011121314...قبلی »