دانلود کتاب

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی- فارسی کتاب

your ads
your ads
your ads
/>
1 2 3 4 5

خرید کتاب الکترونیکی

دانلود جزوه حل مسائل مقاومت|قسمت ۳

 نام کتاب: جزوه حل مسائل مقاومت قسمت ۳
 ناشر: فارسی کتاب
 نویسنده:————
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۱۱۲ حجم: mb2.78
توضیح مختصر: مربوط به رشته مکانیک


کتاب 3


 

ارسال توسط mostafadam در مهندسی,مکانیک در ۷ شهریور ۱۳۹۱ و 761 views

دانلود جزوه حل مسائل مقاومت|قسمت ۲

 نام کتاب: جزوه حل مسائل مقاومت قسمت۲
 ناشر:فارسی کتاب
 نویسنده: ————-
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۱۱۵ حجم: mb2.67
توضیح مختصر: مربوط به رشته مکانیک


کتاب 2


 

ارسال توسط mostafadam در مهندسی,مکانیک در ۷ شهریور ۱۳۹۱ و 778 views

دانلود جزوه حل مسائل مقاومت|قسمت ۱

 نام کتاب:جزوه حل مسائل مقاومت
 ناشر:فارسی کتاب
 نویسنده:———
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۶۱ حجم: mb1.60
توضیح مختصر: مربوط به رشته مکانیک


کتاب 1


 

ارسال توسط mostafadam در مهندسی,مکانیک در ۷ شهریور ۱۳۹۱ و 1,154 views

دانلود کتاب زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

 نام کتاب: زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت
 ناشر: پیام نور
 نویسنده: دکتر صادق بافنده ایمان دوست
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۲۱۲ حجم: mb480
توضیح مختصر:


کتاب زبان اقتصاد


 

ارسال توسط mostafadam در انگلیسی,زبان های خارجی,مديريت,پیام نور در ۶ شهریور ۱۳۹۱ و 3,635 views

دانلود کتاب حسابداری صنعتی ۲

 نام کتاب: حسابداری صنعتی ۲
 ناشر: فارسی کتاب
 نویسنده: ——–
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۴۲ حجم: mb200
توضیح مختصر: 


کتاب حسابداری صنعتی 2

وَ

 

ارسال توسط mostafadam در حسابداري در ۶ شهریور ۱۳۹۱ و 3,723 views

دانلود کتاب اصول مدیریت

 نام کتاب: اصول مدیریت
 ناشر: فارسی کتاب
 نویسنده: علی رضائیان
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۳۶ حجم: kb308
توضیح مختصر: 


کتاب اصول مدیریت

وَ

 

ارسال توسط mostafadam در مديريت در ۶ شهریور ۱۳۹۱ و 2,419 views

دانلود کتاب نقشه کشی برق ساختمان

 نام کتاب: نقشه کشی برق ساختمان
 ناشر:فارسی کتاب
 نویسنده: ————
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۴۱ حجم: kb836
توضیح مختصر:


کتاب نقشه کشی برق ساختمان

 

ارسال توسط mostafadam در برق,مهندسی در ۶ شهریور ۱۳۹۱ و 2,517 views

دانلود کتاب محکوم شدگان

 نام کتاب: محکوم شدگان
 ناشر:فارسی کتاب
 نویسنده: لئونید آندریف
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۱۳۰ حجم: mb1.24
توضیح مختصر: 


کتاب محکوم شدگان

وَ

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۶ شهریور ۱۳۹۱ و 1,361 views

دانلود کتاب ریشه های آسمان

 نام کتاب: ریشه های آسمان
 ناشر: نشر ثالث
 نویسنده: رومن گاری
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۶۰۴ حجم: mb8.12
توضیح مختصر:
کتاب ریشه های آسمانتب
ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۴ شهریور ۱۳۹۱ و 2,223 views

دانلود کتاب سفر به انتهای شب

 نام کتاب: سفر به انتهای شب
 ناشر: انتشارات علمی
 نویسنده: لویی فردینان سلین
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۵۴۳ حجم: mb22.5
توضیح مختصر:ترجمه فرهاد قبرایی
کتاب سفر به انتهای شب

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۴ شهریور ۱۳۹۱ و 3,954 views

دانلود کتاب شاهزاده خانوم همیشگی

 نام کتاب: شاهزاده خانم همیشگی
 ناشر: انتشارات جویا
 نویسنده: فیلیپا گرگوری
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۴۱۵ حجم: mb4.79
توضیح مختصر:ترجمه ارغوان جولایی
کتاب شاهزاده خانوم همیشگی

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۴ شهریور ۱۳۹۱ و 2,149 views

دانلود کتاب سی دیدار

 نام کتاب: سی دیدار
 ناشر: انتشارات ابن سینا
 نویسنده: پرویز مرزبان
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۱۰۵ حجم: mb1.55
توضیح مختصر:
کتاب30 دیدار

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۴ شهریور ۱۳۹۱ و 1,336 views

دانلود کتاب موجها

 نام کتاب: موجها
 ناشر: نشر افق
 نویسنده:ویرجینیا وولف
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۴۰۳ حجم: mb4.12
توضیح مختصر:
کتاب 30 دیدار

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۴ شهریور ۱۳۹۱ و 1,802 views

دانلود کتاب تبریز مه آلود|قسمت ۳

 نام کتاب: تبریز مه آلود
 ناشر: انتشارات علمی
 نویسنده: محمد سعید اردوبادی
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۵۰۴ حجم: mb4.71
توضیح مختصر:ترجمه سعید منیری
کتاب تبریز مه آولدتبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی انقلاب مشروطه در اوایل قرن بیستم اتفاق می افتد. عمده تمرکز کتاب شامل وقایع انقلاب مشروطه است و نه داستان اصلی. این رمان در اصل به آذربایجانی نوشته شده است و سپس دو بار به فارسی ترجمه شده یک بار توسط سعید منیری و پس از آن توسط رحیم ریسی نیا. در ترجمه ریسی نیا مترجم روایت داستان را با منابع معتبر تاریخی مقایسه کرده برخی از مطالب کتاب را مورد انتقاد قرار داده. به جز اغراق افراطی تاثیر انقلاب سرخ کمونیستی روسیه بقیه کتاب بیشتر با شواهد تاریخی برابری میکند. اردوبادی همچنین تلاش و نقش معلم آمریکایی مدرسه مموریال تبریز، هوارد باسکرویل، در جنبش های آزادی بخش مردم آذربایجان ایران نادیده گرفته است.وَ

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۳ شهریور ۱۳۹۱ و 1,373 views

دانلود کتاب تبریز مه آلود|قسمت ۲

 نام کتاب: تبریز مه آلود
 ناشر: انتشارات علمی
 نویسنده: محمد سعید اردوبادی
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۵۰۴ حجم: mb4.58
توضیح مختصر:ترجمه سعید منیری
کتاب تبریز مه آولدتبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی انقلاب مشروطه در اوایل قرن بیستم اتفاق می افتد. عمده تمرکز کتاب شامل وقایع انقلاب مشروطه است و نه داستان اصلی. این رمان در اصل به آذربایجانی نوشته شده است و سپس دو بار به فارسی ترجمه شده یک بار توسط سعید منیری و پس از آن توسط رحیم ریسی نیا. در ترجمه ریسی نیا مترجم روایت داستان را با منابع معتبر تاریخی مقایسه کرده برخی از مطالب کتاب را مورد انتقاد قرار داده. به جز اغراق افراطی تاثیر انقلاب سرخ کمونیستی روسیه بقیه کتاب بیشتر با شواهد تاریخی برابری میکند. اردوبادی همچنین تلاش و نقش معلم آمریکایی مدرسه مموریال تبریز، هوارد باسکرویل، در جنبش های آزادی بخش مردم آذربایجان ایران نادیده گرفته است.وَ

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۳ شهریور ۱۳۹۱ و 1,300 views

دانلود کتاب تبریز مه آلود|قسمت ۱

 نام کتاب: تبریز مه آلود
 ناشر: انتشارات علمی
 نویسنده: محمد سعید اردوبادی
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۵۰۴ حجم: mb4.51
توضیح مختصر:ترجمه سعید منیری


کتاب تبریز مه آولد

تبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی انقلاب مشروطه در اوایل قرن بیستم اتفاق می افتد. عمده تمرکز کتاب شامل وقایع انقلاب مشروطه است و نه داستان اصلی. این رمان در اصل به آذربایجانی نوشته شده است و سپس دو بار به فارسی ترجمه شده یک بار توسط سعید منیری و پس از آن توسط رحیم ریسی نیا. در ترجمه ریسی نیا مترجم روایت داستان را با منابع معتبر تاریخی مقایسه کرده برخی از مطالب کتاب را مورد انتقاد قرار داده. به جز اغراق افراطی تاثیر انقلاب سرخ کمونیستی روسیه بقیه کتاب بیشتر با شواهد تاریخی برابری میکند. اردوبادی همچنین تلاش و نقش معلم آمریکایی مدرسه مموریال تبریز، هوارد باسکرویل، در جنبش های آزادی بخش مردم آذربایجان ایران نادیده گرفته است.

وَ

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۲ شهریور ۱۳۹۱ و 1,371 views

دانلود کتاب تبریز مه آلود|قسمت ۴

 نام کتاب: تبریز مه آلود
 ناشر: انتشارات علمی
 نویسنده: محمد سعید اردوبادی
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۵۰۴ حجم: mb4.84
توضیح مختصر:ترجمه سعید منیری
کتاب تبریز مه آولدتبریز مه آلود، رمان عاشقانه آذربایجانی است که توسط سعید اردوبادی نوشته شده است. داستان اصلی این رمان در تبریز، در شمال غرب ایران، و در طی انقلاب مشروطه در اوایل قرن بیستم اتفاق می افتد. عمده تمرکز کتاب شامل وقایع انقلاب مشروطه است و نه داستان اصلی. این رمان در اصل به آذربایجانی نوشته شده است و سپس دو بار به فارسی ترجمه شده یک بار توسط سعید منیری و پس از آن توسط رحیم ریسی نیا. در ترجمه ریسی نیا مترجم روایت داستان را با منابع معتبر تاریخی مقایسه کرده برخی از مطالب کتاب را مورد انتقاد قرار داده. به جز اغراق افراطی تاثیر انقلاب سرخ کمونیستی روسیه بقیه کتاب بیشتر با شواهد تاریخی برابری میکند. اردوبادی همچنین تلاش و نقش معلم آمریکایی مدرسه مموریال تبریز، هوارد باسکرویل، در جنبش های آزادی بخش مردم آذربایجان ایران نادیده گرفته است.

وَ

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۲ شهریور ۱۳۹۱ و 2,099 views

دانلود کتاب رستاخیز

 نام کتاب: رستاخیز
 ناشر: دنیای نو
 نویسنده: لئو تولستوی
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۶۳۹ حجم: mb7.55
توضیح مختصر:ترجمه محمد مجلسی


کتاب رستاخیز

جوانی اصیل زاده و اشرافی، عاشق ندیمه زیبا و جوان عمه هایش می شود و دامن وی را لکه دار می کند.ندیمه جوان به عالم فساد و فحشا سقوط می کند و سال های متمادی برای تأمین معاش خود، به خودفروشی می پردازد تا اینکه قتلی صورت می گیرد و ندیمه معصوم به عنوان متهم درجه اول در دادگاه حاضر می شود. جوان اصیل زاده که ده سال قبل دامن دختر جوان را لکه دار کرده است، جزو هیأت منصفه است. جوان اصیل زاده وقتی در دادگاه زن جوان را ملاقات کرده و از سرنوشت شوم و دردناک زن جوان آگاه می شود، می فهمد که به دلیل یک لحظه کامجویی او چگونه دختر بی گناهی به مغاک انحطاط و تیرگی سقوط کرده است و در همین لحظه روح او دچار تحول و تغییر ماهیت گشته و برای جبران گناه خود به پا می خیزد ولی آیا می تواند آب رفته را دوباره به جوی باز گرداند و سعادت از دست رفته دختر جوان و نگون بخت را به او بازگرداند.

وَ

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۱ شهریور ۱۳۹۱ و 5,574 views

دانلود کتاب نادر پسر شمشیر

 نام کتاب: نادر پسر شمشیر
 ناشر:پارسه
 نویسنده: نورالله لارودی
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۳۰۸ حجم: mb5.44
توضیح مختصر:


کتاب نادر

وَ

 

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۱ شهریور ۱۳۹۱ و 2,454 views

دانلود کتاب میرزا

 نام کتاب: میرزا
 ناشر: انتشارات نگاه
 نویسنده: بزرگ علوی
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۱۹۵ حجم: mb2.20
توضیح مختصر:


کتاب میرزا

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۱ شهریور ۱۳۹۱ و 1,894 views

دانلود کتاب مه

 نام کتاب: مه
 ناشر: انتشارات مروارید
 نویسنده: میگل د اونامونو  زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۲۶۰ حجم: mb2.95
توضیح مختصر:ترجمه بهناز باقری


کتاب مه

وَ

 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۱ شهریور ۱۳۹۱ و 1,302 views

دانلود نمایشنامه کوریولانوس

 نام کتاب: کوریولانوس
 ناشر: فارسی کتاب
 نویسنده: ویلیام شکسپیر
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۱۷۲ حجم: mb2.08
توضیح مختصر:ترجمه علاءالدین پازارگادی


کتاب کوریولانوس

کوریولانوس نمایشنامه‌ای کمتر شناخته شده از شکسپیر است. این داستان‌ای جنگجویانه و هیجان‌آور از قهرمان تبعیدی جنگ روم است که با دشمنانش هم‌پیمان می‌شود تا از مردم شهر خود انتقام بگیرد. یکی از مترجمین این نمایشنامه به زبان فارسی علاءالدین پازارگادی است. کوریولانوس در آخر به دست مادر و همسرش از کار خود پشیمان می‌شود و این دو می‌توانند وی را متوقف کنند. کوریولانوس بسیار بی‌رحم است و از کمک به مردم هنگام قحطی جلوگیری می‌کند و بسیار نزد مردم خود منفور می‌شود.

همچنین فیلم‌ای با اقتباس از این داستان ساخته شده‌است. رالف فینس (فاینز) کارگردانی این اثر را به عهده گرفته و همراه با جان لوگان (خالق فیلمنامه‌های کلاسیکی چون هر یکشنبهٔ کذایی و آخرین سامورایی، هوگو و سوئینی تاد و الخ) کار نگارش فلیمنامه را به پایان رسانده‌است. رالف پیش از این در فیلم هری پاتر نیز بازی کرده و این اولین باری است که پشت دوربین رفته و کارگردانی کرده‌ است.

ارسال توسط mostafadam در فيلم نامه و نمايش نامه در ۱ شهریور ۱۳۹۱ و 1,445 views

دانلود کتاب خسیس

 نام کتاب: خسیس
 ناشر: تهران
 نویسنده: ژان باتیست پوکلن مولیر
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۱۸۹ حجم: mb1.96
توضیح مختصر:ترجمه محمد علی جمالزلده


کتاب خسیس

خسیس از مشهور ترین نمایشنامه های کمدی مولیر، نویسنده ی نامدار فرانسوی، است. مولیر در هیچ یک از آثار خود تصویری زنده تر و جاندار تر و هول انگیز تر از هاراپاگون، قهرمان این نمایشنامه، نپرداخته است. هاراپاگون پیر مرد ربا خوار تنگ چشمی است که پول به ریشه ی جانش بسته است و حرص زشت و نفرت انگیز خویش و بیگانه نمی شناسد و در برابر پول حتی از آبروی خانواده و سعادت فرزند می گذرد، تا آنجا که دخترش را به هر رهگذری که جهازی از او نخواهد به زنی می دهد و با اصرار تمام می خواهد با معشوقه ی پسرش ازدواج کند.
خسیس تصویر غم انگیزی از حرص و آز پایان ناپذیر آدمی است که پرده ای از شوخی و استهزا بر آن کشیده شده است. مولیر در این نمایشنامه، آن چنانکه بعضی پنداشته اند، ارجمندی خانواده و قدر و منزلت پدر را به سخریه نمی گیرد، بلکه مفاسدی را که به تزلزل بنیان خانواده می پیوندد باز می نماید و همه ی مردم خاصه پدران، را از خست و مال دوستی بر حذر می دارد.


 

ارسال توسط mostafadam در ادبیات,رمان در ۱ شهریور ۱۳۹۱ و 2,611 views

دانلود کتاب پدر خوانده و چپ های جوان

 نام کتاب: پدر خوانده و چپ های جوان
 ناشر:نشر نی
 نویسنده: محمد قوچانی
 زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۲۲۱ حجم: mb2.16
توضیح مختصر: مبارزه برای نقد قدرت دی۷۸ تا خرداد ۷۹


کتاب پدر خوانده

وَ

 

ارسال توسط mostafadam در سياسي در ۱ شهریور ۱۳۹۱ و 2,475 views

دانلود نمایشنامه کالیگولا

 نام کتاب: کالیگولا
 ناشر: کتاب زمان
 نویسنده:آلبرکامو  زبان:فارسی  قالب:PDF صفحات: ۱۵۰ حجم: mb2
توضیح مختصر:ترجمه ابولحسن نجفی


کتاب کالیگولا

وَ

 

ارسال توسط mostafadam در فيلم نامه و نمايش نامه در ۱ شهریور ۱۳۹۱ و 3,519 views
صفحه 9 از 68« بعدی...567891011121314...قبلی »